Love

Có vô vàn loại tình yêu trên thế giới này. Có tình yêu kiểu bao bọc quá mức, có tình yêu kiểu ích kỉ chiếm hữu, có tình yêu kiểu độc đoán, có tình yêu kiểu nhu nhược chịu đựng, có tình yêu phải có qua có lại, nhưng cũng có tình yêu chất chứa sự bao dung, trân trọng…

Từng ngày ba bên các con khôn lớn với tâm thế, ba mong quá trình trưởng thành của các con là để dần hiểu ra tình yêu ba mẹ dành cho con là cái kiểu gì, chứ không phải để hiểu ra con phải yêu thương ba mẹ thế nào.