My CV

Mục tiêu

Nắm vững và phát triển Game/App trên nền tảng HTML5/Android/iOS

Học vấn

2009 – Tốt nghiệp Chuyên ngành công nghệ thông tin – Khóa III – Hệ Dân sự – Học viện kỹ thuật Quân sự

Kinh nghiệm làm việc

2009 – 2010 – Công ty outsource: Các dự án web/webapp

 • PHP Developer

2010 – 2012 – Công ty Tinh vân:

 • Xây dựng các hệ thống quản trị nội dung (Backend + Frontend), hệ thống quản lý web/wap…
 • Quản trị dự án web
 • Sử dụng Yiiframework

2012 – 2017 – Công ty Tofu: Studio indie game

 • Xây dựng các hệ thống vận hành Game
 • Xây dựng các hệ thống phân tích/báo cáo/ thống kê cho doanh nghiệp
 • Quản trị dự án Game/Mobile (Agile, Scrum)
 • Phát triển mobile game sử dụng Libgdx, Cocos2dx, CocosCreator

Ngôn ngữ lập trình

Kỹ năng cơ bản

 • Hiểu biết sâu rộng về các công cụ phát triển web
 • Có kinh nghiệp lâu năm trong việc phát triển các hệ thống quản trị/phân tích/báo cáo thống kê
 • Sử dụng tốt PHP, HTML, CSS, Javascript, Mysql, MongoDB
 • Sử dụng tốt các công cụ phát triển frontend: Responsive, jQuery, Boostrap, Photoshop
 • Làm quen và kiểm soát được các open source hoặc các PHP framework: Joomla, WordPress, PHPBB…
 • Quản trị dự án ở mức cơ bản, làm việc với các team quy mô nhỏ. Hiểu biết về Code Version (Git, Bitbucket, SVN), Mô hình quản trị dự án (Scrum)
 • Lập trình di động (App/Game) sử dụng C++, Java hoặc js, build các nền tảng HTML5, Android, iOs
 • Có khả năng học hỏi nhanh
 • Làm việc trên môi trường Window