[Hướng dẫn]Thay đổi giao diện mặc định của Yii sang AdminLTE

Dành cho bạn nào chưa biết!

Mình định dựng CMS riêng để phục vụ nhu cầu hẹp. CMS của mình bao gồm 1 backend, 1 frontend. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi backend sẵn có của Yii-advance, 1 vài bài sau sẽ hướng dẫn dựng nguyên cái cms quản lý frontend (nội dung là chính) luôn.

Continue reading [Hướng dẫn]Thay đổi giao diện mặc định của Yii sang AdminLTE