Điểm số tín nhiệm xã hội: Trung Quốc sẽ xếp hạng công dân để hướng tới ‘xã hội thành thật’

https://trithucvn.net/trung-quoc/chinh-tri-xa-hoi-tq/diem-so-tin-nhiem-xa-hoi-tq-se-xep-hang-cong-dan-de-huong-toi-xa-hoi-thanh-that.html
Bài viết gốc

Thực ra điều này rất tốt. Một mặt nó giúp người tốt lựa chọn cuộc sống tốt hơn, tuy nhiên điều xấu thì nhiều hơn và nguy hiểm hơn

Nó sẽ dẫn tới sự phân hóa cực cao trong xã hội. Sự phân hóa này sẽ đẩy những người tốt và những người xấu cách xa nhau. Việc xấu và tốt này lại phụ thuộc vào đánh giá của 1 nhóm người chứ không phải tiêu chuẩn chung của cả cộng đồng.

Thứ nhất, bản chất con người có cả tốt lẫn xấu. Trong bản thân mỗi người luôn có sự đấu tranh của cái tốt để kiềm chế cái xấu. Cái xấu và tốt đấu tranh với nhau để hoàn thiện lẫn nhau. Người tốt là người giấu được cái xấu đi tốt nhất. Cái tốt thì dễ định nghĩa chứ cái xấu thì vô cùng. Những cái xấu có thể định nghĩa được ở hiện tại chắc chắn không đúng với tương lai, cứ cái xấu nào mất đi, lập tức cái xấu mới được sinh ra dựa vào hoàn cảnh thực tế của xã hội

Tôi tưởng tượng một xã hội toàn người tốt giống nhà thương điên, tất cả đều cười nói vui vẻ và vô hại. Tất nhiên xã hội như thế không tồn tại, mà chỉ có xã hội mà toàn bộ những người đang cố gắng che dấu cái xấu của mình ở mức tối đa, cố gắng không làm gì phật ý của HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ thôi.

Như vậy, nội tại trong xã hội của những người tốt cũng luôn tồn tại ức chế tiềm ẩn.

Thứ hai, việc phân hóa rõ rệt như vậy sẽ đẩy những người xấu ra rìa của xã hội. Những người xấu như vậy sẽ đi đâu, bị đối xử thế nào? Chưa có giải pháp, trong khi người tốt thì không muốn lại gần người xấu vì sẽ ảnh hưởng đến số điểm của mình. Có thể sinh ra một lớp người chuyên đi trừng trị, dạy bảo người xấu, như vậy vấn đề càng phức tạp hơn.

Người xấu thì có cố gắng để trở thành tốt không? Ở một mức độ xấu vừa vừa thì may ra, nhưng thực tế luôn có những người cực xấu. Xấu ở đây là về điểm tín nhiệm. Tôi nói ví dụ một người vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng, hoàn toàn không có khả năng trả nợ trong suốt cuộc đời mình, không trả được nợ thì điểm số không tăng, cơ hội nào dành cho họ, hệ thống có tính hết chưa? Như vậy, dần dần sẽ hình thành ra 1 tầng lớp không ít những người bị đánh giá là xấu không thể cải thiện, số này sẽ lớn dần lên, rất nhanh thôi, vì người xấu sẽ tụ họp cùng người xấu để cùng sinh tồn.

Tôi tưởng tượng cái xã hội này giống trong rất nhiều manga cyberpunk tôi từng đọc mà trong đó, xã hội bị phân hóa ra thành 2 thành phố: Thành phố của người tốt bên trên và thành phố của những thành phần khác bên dưới.

Xã hội ấy có ổn không? Well, bạn cứ nhìn vào lịch sử hình thành của xã hội chủ nghĩa cộng sản thì rõ.

Rõ ràng việc công nghệ phát triển và áp dụng công nghệ vào xã hội như cách này hoàn toàn không phải tương lai tốt đẹp gì, đây là thứ thực sự tồi tệ. Nó giống như cái cách hệ thống giáo dục lỗi thời dựa vào điểm số hiện tại vậy. Nó không hề phát huy được tính sáng tạo, sự tự do trong mỗi cá nhân mà ở trong đó, mỗi cá nhân chỉ chăm chăm phấn đấu dựa vào 1 số điểm vô nghĩa. Thật may mà điểm số hiện tại chỉ tồn tại ở giai đoạn đầu của cuộc đời, nhưng cái xã hội dựa vào tín nhiệm này thì không, điểm số sẽ đi theo bạn hết cuộc đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.