App: Ford Focus Club VN

Muốn làm 1 app cho anh em trong hội chơi xe có thể tra cứu thông tin về xe, khi đi trên đường gặp nhau có thể tự tìm thông tin thành viên, kêu gọi sự giúp đỡ lẫn nhau…

Lên concept

 

Thiết kếgiao diện

Đang trong quá trình thực thi bằng Creator

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.