Một số trang chia sẻ tài nguyên miễn phí

Icons https://www.iconfinder.com/ Rất nhiều icon sets đẹp, cho tải về dạng svg, png thoải mái. Có cả miễn phí lẫn trả phí https://www.flaticon.com Như trên, có thêm tính năng lựa chọn icon rồi tải về 1 loạt Đồ họa https://undraw.co/illustrations Tải ảnh dạng illustration miễn phí, cực kỳ nhiều https://unsplash.com/t/business-work Các ảnh dạng stock, miễn phí tải về https://graphicburger.com/mock-ups/ Đầy đủ các thể loại ảnh: Mockup, icon, background…

Continue reading