Đức phật đi đái

Thuở nhỏ, câu hỏi đầu tiên của tôi về Phật là liệu khi Đức Phật uống nhiều nước thì ngài có đi đái hay không. Lớn lên, rồi cuộc sống rồi cơm áo rồi ân oán tình thù cứ xoay vần làm cản trở nhiều lần định tiếp cận Phật của tôi. Tôi chỉ muốn tiếp cận để tìm hiểu xem thực sự nếu ngài uống nhiều nước, thì ngài có đi đái hay không. Mới đầu tiếp cận, thì bạn cũng quá hiểu, Phật là một sự khủng khiếp, quyền năng vô thượng. Đến Tôn Ngộ Không là anh hùng trong mắt bọn chúng tôi, mà Phật lật tay phát úp gọn. Một mảnh bùa gán lên là năm

Continue reading

[Hướng dẫn]Thay đổi giao diện mặc định của Yii sang AdminLTE

Dành cho bạn nào chưa biết! Mình định dựng CMS riêng để phục vụ nhu cầu hẹp. CMS của mình bao gồm 1 backend, 1 frontend. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi backend sẵn có của Yii-advance, 1 vài bài sau sẽ hướng dẫn dựng nguyên cái cms quản lý frontend (nội dung là chính) luôn. Chuẩn bị Trước hết các bạn download những thứ sau: Yiiframework: https://github.com/yiisoft/yii2/releases/download/2.0.13/yii-advanced-app-2.0.13.tgz Theme AdminLTE (free): https://adminlte.io/ UwAmp: Chương trình chạy apache, php, mysql portable trên window, nếu bạn nào cài sẵn môi trường LAMP hoặc WAMP rồi thì thôi: https://www.uwamp.com/en/ Hoặc download tất cả trong 1 ở đây: https://mega.nz/#!bFJ0wTQb!yBay86KaHYKibX5YliMQmF8pOC9l5hVaX2_RaaswxDQ Sau đó các bạn giải nén yii vào thư mục www (thư mục

Continue reading

Share template

Đây là template mình tự làm để dành cho trang studio giới thiệu sản phẩm Sử dụng: HTML5Boilerplate v6.0.1 Boostrap v4.0.0-beta.2 Ít ảnh Tí link https://mega.nz/#!yAxChayJ!JoKCYEdu1d6V7g43ytoTOmOgFnqCPb5O0gxE-l9dBe0

Continue reading

Share template sẵn Jumbotron của boostrap kết hợp với HTML5 Boilerplate

Mình hay dựng frontend từ 2 thằng này. Đây là template start của hầu hết mọi front project mình làm, chia sẻ với những bạn nào lười copy&paste, chứ thực ra nếu biết làm frontend rồi thì cái này các bạn dựng trong vài phút Thông tin: HTML5Boilerplate v6.0.1 Boostrap v4.0.0-beta.2 Ảnh xem tạm Link download: https://mega.nz/#!DUgQDYpZ!LScX_JgrQyUSVtazw3CFv54WmoeTYG2YVAxycZwk2Y8

Continue reading