Tìm hiểu về Blade template engine trong Laravel 5x

Trong quá trình tìm hiểu về view trong laravel, chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về Blade Giới thiệu về blade template engine Template engine là gì Template đó chính là 1 mẫu bố cục chung cho tất cả các trang có sử dụng lại những thành phần giống nhau mà không phải viết lại toàn bộ, từ đó trên mỗi trang, chỉ cần thay đổi ở một số nơi được chỉ định trên trang từ template. PHP Template engine có tác dụng giúp sạch đi những đoạn code PHP nằm trong View nên tách biệt hoàn toàn giữa người làm CSS và người code PHP. Hiện nay có khá nhiều PHP template engine như Smarty, XiTemplate, TinyButStrong, Blade…

Continue reading