Tình nghĩa

Nợ vật chất thì dễ trả, trả 1 lúc không xong thì trả dần dần rồi sẽ xong, cơ mà nợ tình nghĩa thì không trả được. Mặc dù người ta có thể mường tượng ra được tình nghĩa nhiều hay ít, nặng hay nhẹ nhưng khi trả thì ít ai có thể tính được trả hết hay chưa. Nhất là những cái tình nghĩa nó thuộc tính chất văn hóa, ăn sâu vào nhân cách, quan điểm của mình: Máu mủ, phu thê, huynh đệ Phàm là cha mẹ, con cái, suốt đời không thể bỏ Phàm còn là phu thê, suốt đời phải trách nhiệm yêu thương nhau Một lần đã coi nhau là huynh đệ, suốt đời

Continue reading

Bài học “Ba ngày không gặp nhau, gặp lại sẽ là người khác”

Định kiến đôi khi đã chiếm lĩnh và điều khiển luôn cả cảm xúc và ý thức của bạn, chúng ta thường cảm thấy không lối thoát khỏi những tình huống tiêu cực, mặc dù cơ hội thay đổi đang hiện diện trước mặt. Chúng ta thường nhắc tới Ngụ ngôn La Fontain – một thể loại ngụ ngôn bằng thơ, dễ dọc, dễ hiểu. Còn Ngụ ngôn Aesop – của tác giả Aesop lại là thể loại ngụ ngôn thông qua những câu chuyện bằng văn xuôi. Và những câu chuyện ngụ ngôn của ông đã luôn là người bạn đồng hành thân thiết của các độc giả ở mọi lứa tuổi. Câu chuyện ngụ ngôn "Anh hề và

Continue reading