My Projects

My Skills

Frontend

PHP, Yiiframework. CMS Opensource, eCommerce, Forum Scripts, Jquery, HTML, CSS

Backend

MySQL, NoSQL(MongoDB), Database Structure, REST API, Database Anylatics… Server using Nodejs, PHP

Game Mobile

Game Designer, Mobile Game Development: LibGdx, HTML5, CocosJS…

Project

Team Leader, Project Manager, Agile, Scrum…

Tools

Google, Photoshop, SVN, Git, Mockup…

Soft Skills

PC Games, Movies, Manga and Party

About me

Mitonios

Tôi tốt nghiệp Học viện kỹ thuật quân sự – khối dân sự năm 2009 với chuyên ngành Mạng máy tính, tuy nhiên khi ra trường tôi lại đi theo ngành Phần mềm (cụ thể là web) và dính vào nó cho tới tận bây giờ :D. Ưu điểm của tôi là khả năng tự nghiên cứu và thích nghi tốt, tuy nhiên nhược điểm lớn nhất là vô kỷ luật.

Tôi nhận thấy mình không phù hợp với môi trường coi trọng cấp bậc, giờ giấc hay phong cách cứng ngắc. Tôi thích ở trong môi trường làm việc mở, ưu tiên tới hiệu quả công việc và con người.

read more

Contact me

Nếu muốn rủ tôi đi nhậu, vui lòng liên hệ với tôi qua form bên cạnh hoặc qua một số cách mất thời gian hơn bên dưới

  • Address: Hà Nội
  • Phone: 098614826 tám
  • Email: mitonios@gmail.com